CK Monogatari - Artur Laisen

CK Monogatari – Artur Laisen© Paweł Dobkowski

CK Monogatari Artura Laisena jak dotąd oceniane było za różne walory, a dziś mamy dla was recenzję z bloga Zwiedzam Wszechświat, której autorka wyraża się o książce nad wyraz pozytywnie:

Laisen, wplatając w fabułę nawiązania do japońskiej filozofii życiowej – fatalizmu, predestynacji, roli i wpływu przeznaczenia na ludzkie życie, specyficznego sposobu pojmowania czasu i przestrzeni, kwestii etycznych, podejścia do świata i praw nim rządzących, umiłowanie ładu i harmonii – jakimś cudem zgrabnie łączy je z polskimi realiami, postawą życiową i dylematami głównego bohatera: niezadowolonego z własnego życia, mającego poczucie wewnętrznej pustki, goniącego za ułudą, nie doceniającego znaczenia niematerialnego dziedzictwa, wagi wspomnień, wartości przynależności do określonego miejsca na ziemi.

Całą recenzję znaleźć można zaś tutaj.