Bóg nie wybacza!

Ani wybranemu ludowi, ani tym bardziej swemu Synowi. Nie spełniwszy żądań Stwórcy, Hedaard zostaje po trzykroć przeklęty.

Skazany na wieczną tułaczkę próbuje zniszczyć kult Jedynego, walczy z ludźmi i z nadprzyrodzonymi istotami. Niczym Prometeusz ogień, przynosi mieszkańcom Gamar coraz to kolejne wynalazki i sprawia, że zapominają o Bogu…

Szuka drogi, którą mógłby sprowadzić zmarłych na powrót pomiędzy żywych i w imię nauki prowadzi sprzeczne z doktryną Kościoła badania. Wreszcie pomaga przyjacielowi w jego niezwykłej ostatniej drodze.

Hedaard… Przechera i morderca, kochanek i znudzony cynik.

Trzech cnotliwych morderców to drugi zbiór opowiadań o Hedaardzie, w którym poznajemy bohatera z zupełnie innej strony…