KONKURS NA OPOWIADANIE
„NIEGRZECZNI CHŁOPCY”

Nadesłanych tekstów

 

Komisarz Blattner, Sigarr, Raiden… Znacie ten typ mężczyzny? Za nic ma konwenanse, niepokorny i niebezpieczny chadza własnymi ścieżkami. Zazwyczaj diabelnie przystojny i obdarzony zwierzęcym magnetyzmem łamie kobiece serca równie łatwo jak normy społeczne!

Wiemy, że uwielbiacie czytać o takich „niegrzecznych chłopcach”! A czy potraficie napisać o nich ciekawe opowiadanie?

Zapraszamy Was do udziału w konkursie na opowiadanie, którego bohaterem będzie czarujący drań. Pozostając w tematyce naszego wydawnictwa, postanowiliśmy ograniczyć konkurs do czterech gatunków: fantastyka, horror, kryminał lub thriller.

 Jurorkami naszego konkursu zostały trzy świetne autorki wydające w Genius Creations:

 Agnieszka Sudomir, Alicja Wlazło i Maria Zdybska

 

Zasady konkursu - najprościej jak potrafimy (regulamin niżej)
 1. Przyjmujemy teksty wyłącznie osób pełnoletnich.
 2. Do konkursu można zgłosić tylko jeden tekst – wybierajcie więc mądrze.
 3. Główny wątek musi być skonstruowany wokół motywu przewodniego konkursu, czyli „niegrzecznego chłopca”.
 4. Dopuszczalne gatunki to: fantastyka, horror, kryminał lub thriller. 
 5. Tekst w języku polskim musi mieścić się pomiędzy 40 000 a 60 000 znaków (ze spacjami) i nie może być opublikowany w całości w jakiejkolwiek formie zarówno przed, jak i w trakcie trwania konkursu.
 6. Tekst musi zostać przesłany w formacie doc. Wytyczne (obowiązkowe) odnośnie do formatowania to: czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5, justowanie, bez stopki, bez nagłówka. Wszystkie teksty niespełniające tych warunków nie będą przyjmowane.
 7. Dane kontaktowe (imię nazwisko, adres email, numer telefonu) mogą być zawarte tylko w formularzu zgłoszeniowym (na końcu tej strony), NIE w tekście. W tekście podajemy tylko tytuł!
 8. Wyniki planujemy ogłosić 10 marca 2019 roku. Jeśli jednak liczba prac będzie zbyt duża, zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia tego terminu, o czym oczywiście poinformujemy. Teksty przyjmujemy do 31 stycznia 2019 roku, do godziny 23:59:59.
Najczęściej zadawane pytania
 1. Czy opublikowanie tekstu w niewielkim fragmencie wyklucza udział w konkursie? Nie. Jeśli fragment jest faktycznie niewielki i była to raczej prezentacja umiejętności, to nie widzimy żadnych przeszkód. Jednak już np. 20% całości zaczyna stawiać przyjęcie tekstu pod znakiem zapytania.
 2. Jak dowiem się o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu? Lista przyjętych tekstów będzie opublikowana na stronie konkursu.
 3. Czy otrzymam od was uwagi na temat tekstu? Nie, niestety nie mamy czasu na indywidualną ocenę kilkudziesięciu czy nawet kilkuset tekstów.
 4. Jak wygląda proces oceniania i czy moje dane osobowe są niedostępne dla jury? Jurorzy otrzymują dokładnie te teksty, które prześlecie do nas (oczywiście poprawnie sformatowane) i które zostaną przyjęte. Nie otrzymują oni żadnej informacji, która pozwalałaby na identyfikację autora, te dane aż do momentu ogłoszenia wyników są tajemnicą i dostęp do nich ma tylko jeden pracownik wydawnictwa, niebiorący udziału zarówno w ocenianiu prac, jak i samym konkursie.
 5. Czy coś stoi na przeszkodzie, bym wysłała prawdziwe dane kontaktowe, ale tekst podpisany był pseudonimem? Nie ma przeszkód, o ile sam pseudonim nie łamie prawa lub nie godzi w dobre obyczaje.
 6. Wysłałam do was tekst, ale w międzyczasie wprowadziłam kilka poprawek. Czy mogę wysłać poprawioną wersję? Nie, w momencie nadesłania do nas tekstu uznajemy go za zamkniętą, niemodyfikowalną całość, dopuszczamy ingerencję tylko w przypadku problemów technicznych uniemożliwiających lekturę (np. brak poprawnego kodowania i w efekcie „krzaczki” w miejsce polskich znaków).
 7. Nadesłałam tekst dosłownie kilka minut po terminie, czy będzie przyjęty? Nie.
 8. Czy mogę wysłać tekst stworzony przez więcej niż jedną osobę? Nie, przyjmujemy tylko teksty mające jednego autora.
Regulamin konkursu „Niegrzeczni chłopcy”

§1 Definicje

 1.  Jury: Agnieszka Sudomir, Alicja Wlazło, Maria Zdybska
 2. Tekst – samodzielny i oryginalny utwór w języku polskim o objętości od 40 000 znaków do 60 000 znaków (ze spacjami), wolny od wad prawnych i nieobciążony prawami osób trzecich, którego wyłącznym autorem jest Uczestnik, niebędący nigdzie wcześniej publikowany lub przedstawiony i niezgłoszony do innego konkursu.
 3. Organizator – MORGANA Katarzyna Wolszczak, z siedzibą w Bydgoszczy (85-432), ul. Kormoranów 126/31, NIP: 953-216-32-79, REGON: 340646931, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy pod numerem 108957.
 4. Uczestnik – pełnoletnia osoba.

 §2 Warunki udziału w konkursie

 1.  Tekst literacki z motywem przewodnim konkursu, czyli „Niegrzeczni chłopcy”, należący do jednego z gatunków: fantastyka, horror, kryminał lub thriller.
 2. Tekst musi zostać przesłany przez formularz znajdujący się na stronie konkursu do 31 stycznia 2019 roku.
 3. Uczestnik może zgłosić tylko jeden tekst.
 4. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie licencji na wykorzystanie tekstu na stronie https://geniuscreations.pl i w ramach darmowej antologii pokonkursowej.
 5. Uczestnik udziela Organizatorowi pełnomocnictwa do zlecenia redakcji oraz korekty tekstu i dokona w tekście uzasadnionych zmian z nich wynikających.

 §3 Przebieg konkursu

 1.  W dniach od 1 lutego do 8 lutego 2019 roku nadesłane na konkurs teksty będą badane pod kątem spełniania wymagań konkursowych i zostaną zanonimizowane, czyli pozbawione cech pozwalających członkom jury na ustalenie kto jest autorem ocenianego tekstu.
 2. Od 9 lutego 2019 roku do 9 marca 2019 roku – każdy tekst zostanie oceniony przez członków jury, którzy przyznają tekstowi ocenę od 1 do 10.
 3. Konkurs wygrywa tekst, który uzyska największą liczbę punktów, a przypadku równej ilości punktów decyduje głosowanie jurorów, którzy muszą wskazać zwycięzcę, a przypadku kolejnego remisu procedura powtarzana jest do skutku.
 4. Terminy, o których mowa w §3.1-§3.2 mogą ulec wydłużeniu o 3 miesiące w przypadku kiedy liczba nadesłanych tekstów przekroczy pięćdziesiąt, o czym Organizator poinformuje na stronie konkursu (licznik nadesłanych tekstów).

 §4 Nagrody

Uczestnicy, których tekst znajdzie się w pierwszej piątce otrzymają nagrodę w postaci pakietu sześciu książek jurorek konkursu, a tekst zostanie opublikowany na stronie www.geniuscreations.pl i w formie darmowej antologii pokonkursowej.

 §5 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1.  Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Uczestnika jest Organizator.
 2. Organizator zobowiązuje się̨ do ochrony danych osobowych (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i polskim prawem.
 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://www.geniuscreations.pl/polityka-prywatnosci/

 §6 Postanowienia końcowe

 1.  Żadne z postanowień́ niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Uczestnika. Nie może być́ również̇ w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Organizator deklaruje bezwzględne podporządkowanie się̨ i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. Werdykt jury jest ostateczny, nie wymaga uzasadnienia w żadnej formie i nie może zostać skutecznie zaskarżony do sądu.
 3. Reklamacje związane z konkursem mogą być kierowane w formie pisemnej na adres Organizatora do 7 dniu od opublikowania wyników konkursu i mogą odnosić się wyłącznie do uchybień formalnych. Organizator odpowie na reklamacje w terminie 21 dni.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego, a w ostateczności rozstrzyga je sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

 

Bydgoszcz, dnia 10 grudnia 2018 roku

Wynik konkursu

I miejsce – Trochę dobra, trochę zła – Wiktor Orłowski

II miejsce – Pat Solar System – Agnieszka Talma

III miejsce – 100 znaków na niebie – Madelyn Barielle

IV miejsce – Hell Inc. – Ines Siwińska

V miejsce – Klucz nocny – Filip Laskowski

Pozostałe teksty od ocenionego najwyżej:

6. Sielskie okoliczności pewnego opętania
7. Ładunek
8. Heaven
9. Dźwiękomanta
10. Ciąg
11. Kiedy wejdziesz między wrony
12. Najcudowniejsza pierwsza randka
13. Diabeł w szczegółach
14. Wszyscy dranie idą do nieba
15. Magic Burger
16. Żołnierz doskonały
17. W górę rzeki
18. Bękart
19. Strach, czyli suma wszystkich grzechów
20. Pewnego razu w Scissor City
21. Na Duchnej Drodze
22. Królowa Śniegu Musi Umrzeć
23. Własność
24. Rodzinne tajemnice
25. Siarrah
26. Nowe życie
27. „(Nie) jedna zagadka Piaskowego Dziadka”
28. Gwiazdy Allenstein
29. Gdzie diabeł nie może
30. Zrobiłem, co musiałem
31. Wesoły statek
32. Labyrinth
33. Zielone oczy
34. Gdzie rekin nie może…
35. Unisex psycho
36. Laleczka
37. Kosmo i ja
38. W poszukiwaniu piwowarskiej receptury
39. Oblivio
40. Intruz
41. RZEŹNIK
42. Roi Noir
42. Koniec brylantowego chłopca
44. Rycerz Drago
45. Zemsta
46. Przyjaźń morowa hartowana w Styksie
47. Do trzech razy sztuka
48. Kosmiczny badziew 2019
49. Nożownik na szlaku
50. Pamiętniki Roksany
51. Maks
52. Dzieci Solvomy
53. Oto dusza moja!
54. Piszący detektyw

Lista nagrodzonych

I miejsce: Trochę dobra, trochę zła – Wiktor Orłowski

II miejsce: Pat Solar System – Agnieszka Talma

III miejsce: 100 znaków na niebie – Madelyn Barielle

IV miejsce: Hell Inc. – Ines Siwińska

V miejsce: Klucz nocny – Filip Laskowski

Pozostałe teksty od ocenionego najwyżej:

6. Sielskie okoliczności pewnego opętania
7. Ładunek
8. Heaven
9. Dźwiękomanta
10. Ciąg
11. Kiedy wejdziesz między wrony
12. Najcudowniejsza pierwsza randka
13. Diabeł w szczegółach
14. Wszyscy dranie idą do nieba
15. Magic Burger
16. Żołnierz doskonały
17. W górę rzeki
18. Bękart
19. Strach, czyli suma wszystkich grzechów
20. Pewnego razu w Scissor City
21. Na Duchnej Drodze
22. Królowa Śniegu Musi Umrzeć
23. Własność
24. Rodzinne tajemnice
25. Siarrah
26. Nowe życie
27. „(Nie) jedna zagadka Piaskowego Dziadka”
28. Gwiazdy Allenstein
29. Gdzie diabeł nie może
30. Zrobiłem, co musiałem
31. Wesoły statek
32. Labyrinth
33. Zielone oczy
34. Gdzie rekin nie może…
35. Unisex psycho
36. Laleczka
37. Kosmo i ja
38. W poszukiwaniu piwowarskiej receptury
39. Oblivio
40. Intruz
41. RZEŹNIK
42. Roi Noir
42. Koniec brylantowego chłopca
44. Rycerz Drago
45. Zemsta
46. Przyjaźń morowa hartowana w Styksie
47. Do trzech razy sztuka
48. Kosmiczny badziew 2019
49. Nożownik na szlaku
50. Pamiętniki Roksany
51. Maks
52. Dzieci Solvomy
53. Oto dusza moja!
54. Piszący detektyw

Formularz przesyłania prac konkursowych