„Książka szuka redaktora”

Plan wydawniczy Genius Creations systematycznie jest poszerzany o nowe tytuły. Poszukujemy zatem redaktorów, którzy dołączą do naszego zespołu.

Oferujemy umowę o dzieło, nie umowę o pracę czy zlecenie. Osoby niezainteresowane taką formą współpracy prosimy o niewysyłanie zgłoszenia.

Oferty prosimy standaryzować według zasad:
– mail musi być zatytułowany wg wzoru „Redaktor + imię i nazwisko”;
– prosimy o przesłanie CV zawierającego: dane kontaktowe (imię, nazwisko, telefon, adres email) i zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
– zamiast listu motywacyjnego prosimy o przesłanie kilku zdań o sobie i ulubionych książkach lub gatunkach literackich;
– prosimy o przesłanie listy zredagowanych i wydanych drukiem tekstów (z podaniem ISBN, wydawnictwa, gatunku);
– prosimy o podanie oczekiwanej kwoty za redakcję arkusza wydawniczego (40 tys. znaków).

Emaile niespełniające tych warunków nie będą przez nas brane pod uwagę.

redaktor(at)geniuscreations.pl