W Genius Creations rozumiemy, że wydanie książki w Polsce jest niezwykle trudne. Z naszej strony gwarantujemy nie tylko korzystne umowy, lecz także pomoc i wsparcie już od pierwszych kroków.

Warunkiem udanej współpracy jest jednak przestrzeganie prostych zasad.

Jak przesłać nam tekst?

Prosimy o przesyłanie propozycji wydania wyłącznie beletrystyki.
Prosimy o przesyłanie ukończonych utworów (powieści lub zbiorów opowiadań).

Prosimy w każdym pliku podać: imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail.

Propozycje niespełniające tych wymogów nie będą przez nas rozpatrywane.

Na stronie propozycje wydawnicze znajdziecie listę nadesłanych do nas tekstów przyjętych do recenzji oraz tekstów po recenzji z wynikiem punktowym (liczba punktów informuje o tym, czy jesteśmy zainteresowani wydaniem Waszego tekstu). Od przesłania do nas tekstu do pojawienia się tytułu na stronie mija zwykle około miesiąca. Wyniku punktowego i/lub odpowiedzi można się spodziewać po około trzech miesiącach.