Pokój światów - Paweł Majka - koncept okładki © Paweł Dobkowski

Pokój światów – Paweł Majka – koncept okładki
© Paweł Dobkowski