Prosimy w każdym pliku podać: imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail.